Temat numeru

obligacje_MC_59_dif_21.jpg

Obligacje korporacyjne – instrument alternatywny czy komplementarny wobec finansowania bankowego lub emisji akcji?

Od kilku lat obligacje korporacyjne zyskują na popularności wśród przedsiębiorstw jako alternatywna forma pozyskiwania finansowania obok innych metod, jak pozyskanie kredytu bankowego, debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych czy też pozyskanie funduszu PE/VC. Powyższe tendencje przyczyniły się również do rozwoju rynku Catalyst, który spośród wszystkich rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych rozwija się w ostatnich latach najszybciej.

Strategie na...

ubezpieczenie_MC_59_dif_21.jpg

Ubezpieczenie należności – polisa nie tylko na trudne czasy

„Czy kontrahent, z którym współpracuję od lat i który generuje znaczący przychód w mojej firmie, może przestać regulować swoje zobowiązania?”, „Co zrobić, gdy wielu kontrahentów nie ureguluje swoich zobowiązań?”, „Jak sprawdzić rzetelność finansową nowych kontrahentów?”, „Jak chronić się przed niewypłacalnością kontrahentów?”. To tylko kilka pytań, jakie niemalże każdego dnia zadaje sobie część menedżerów. Odpowiedź na wszystkie jest prosta i jedna – ubezpieczyć.

Finanse w projekcie

kredyt_MC_59_dif_21.jpg

Kredyt kupiecki – sposób finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw

Kredyt kupiecki (zwany także kredytem handlowym, towarowym lub dostawcy1) stanowi jedną z form finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw. Uznawany jest za alternatywne rozwiązanie w stosunku do zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia, takich jak m.in. kredyty bankowe, do których ograniczony dostęp może implikować brak możliwości ich rozwoju, a w konsekwencji osłabienie pozycji konkurencyjnej. Dla odbiorców towarów lub usług kredyt ten stanowi dodatkowe źródło finansowania, zaś dla sprzedawców – „inwestycję” w dobre relacje z nabywcami.

Mechanizm podzielonej płatności - objaśnienia podatkowe MF

Ewa Sławińska   Dotacje i fundusze 21/2018 Tylko on-line
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) wprowadzonego od 1 lipca 2018 r. Objaśnienia mają za zadanie przedstawienie zasad działania nowej formy rozliczeń, jaką jest mechanizm podzielonej płatności. Podatnicy, którzy stosują się do objaśnień podatkowych MF, są objęci ochroną.

Wpływ zmiany lokalizacji na kondycję finansową spółki Wawel SA (cz. 1)

Joanna Szczecińska   Dotacje i fundusze 21/2018 Tylko on-line
Jedną z pierwszych i podstawowych kwestii, z jaką zmaga się każdy przedsiębiorca, jest decyzja o wyborze lokalizacji swojej działalności gospodarczej. Mając na uwadze fakt, jakie znaczenie odgrywa lokalizacja m.in. w funkcjonowaniu czy wzroście jednostki, coraz częściej traktowana bywa jako jeden z fundamentalnych zasobów strategicznych mogący stanowić źródło zarówno sukcesu, jak i porażki. Znalezienie optymalnej lokalizacji pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów oraz na zminimalizowanie ponoszonych kosztów, a tym samym prowadzi do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.

Archiwum